Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2016-02-08

MALMA GÅRD

Ser saker och ting i ett större perspektiv.

Vidgade vyer på Värmdö. Som en sista utpost mot Östersjön ligger Stavsnäs, ett litet samhälle beläget i Stockholms mellanskärgård cirka fyra mil öster om huvudstaden. Här finns natursköna Malma Gård, en storslagen lantbruksgård som drivs av Maria och Anders Wågberg. Deras brinnande engagemang för djuren, naturen, maten och kulturlandskapet är imponerande.

 

Det gäller att se på saker och ting i ett större perspektiv. Det är ju faktiskt galet att vi kör mat kors och tvärs över världen när samma fina råvaror finns här, säger Maria Wågberg. Hon påpekar snabbt att hon inte menar att kritisera det fina köttet och delikatesserna från andra länder.

 

– Jag vet ju hur mört och fint köttet från Brasilien kan vara. Men vi har ju lika fint kött här i Sverige. Däremot råvaror som vi inte har, det är ju helt naturligt att vi importerar, fortsätter hon.

 

BÖRJADE SOM HOBBY

Malma Gård ligger som en lantlig idyll insprängd i den vackra skärgårdsnaturen. De vindpinade tallarna och de ståtliga björkarna varvas med öppna gröna hagar och klipphällar om vartannat. Att djuren trivs här förstår man. Det finns gott om plats att beta fritt i det böljande landskapet.


– Till en början hade vi endast fem gutefår som en hobby. I dag har vi 60 gute- och 90 sveatackor med lamm. Sen har vi även cirka 100 nötdjur, både kalvar och vuxna djur, berättar Maria.

 

Köttet från Malma Gård är naturbeteskött och ekologiskt. Det innebär att fodervallarna inte konstgödslas eller besprutas. Något som kunderna uppskattar. Det Svenskt Sigill-märkta köttet säljs snabbt slut och kunderna beställer lammkött innan lammen är födda.


– Vi levererar vårt kött till Sabis butiker och dessutom till ett antal restauranger i Stockholm. I dagsläget hade vi lätt kunnat fördubbla verksamheten om vi ville, säger Maria.

PRISBELÖNAT PROJEKT

Makarna Wågberg startade lantbruket som en hobby år 2000. För tre år sedan belönades gården med Värmdö Kommuns skönhetspris för vård och utveckling av Värmdös kulturlandskap. Det omfattande restaureringsprojektet av markerna tillsammans med Världsnaturfonden och markägaren Stefan Persson fick stor uppmärksamhet och slutfördes 2011.

– Projektet innebar att cirka 300 hektar igenväxt åker- och betesmark togs i bruk. Vi gallrade varsamt skogsbrynen, värdefulla träd friställdes och strandängarna öppnades upp, berättar Maria. Ett exempel på hur försiktigt man arbetade var att inga tunga skogsmaskiner användes vid gallringen. Större delen av skogen avverkades för hand.


– Vi har verkligen lyckats återskapa kulturlandskapet här på Värmdö med dess historiska jordbrukslandskap och rika kvaliteter, säger Maria.


ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD
Världsnaturfonden WWF var en av initiativtagarna i projektet med att återskapa det gamla landskapet. De positiva effekterna märktes direkt, enligt Tom Arnbom, expert på WWF.


– Den biologiska mångfalden har ökat markant. Till exempel har beståndet av dagfjärilar ökat med 50 procent. Vi märker också att de flesta insekter gillar marker som betas och där har de ökat i både antal och arter. Vi såg dessutom att förekomsten av starar ökade. Från noll till flera hundra och vi har nu placerat ut hundratals starholkar. Det fanns frågetecken om hur viltet skulle reagera när skogen avverkades och gallrades. Men enligt Tom Arnbom har rådjuren ökat i antal. Dessutom har man siktat en sällsynt art av fladdermus.


– Det ena ger det andra. Inte nog med att den biologiska mångfalden har ökat i och med det öppna landskapet. Vi får mer närproducerad mat med kortare transporter och minskad miljöpåverkan. Dessutom gör det att människor får upp ögonen för landskapet och fler vill flytta till Värmdö i dag, berättar han.

 

Världsnaturfonden är mycket nöjda med projektet. Planen har fullföljts från punkt till pricka och ambitionen för framtiden är klar.

 

– Det finns ju plats att utöka på Värmdö, kanske nte i samma skala som Malma Gård, men det går att anpassa storleken kostnadsmässigt. Det är inspirerande när andra kommuner frågar om vi kan göra likadant hos dem, då vet man att det är bra, säger han.

Maria fortsätter att berätta om fler positiva aspekter på projektet.

– Människorna och företagen som anlitades var lokala. Det skapade nya arbetstillfällen under tre år, säger Maria. Och den skog som avverkades vid restaureringen användes som flis vid värmeverket i Gustavsberg.

ÖPPNA LANDSKAP

En av markerna som Malma Gård arrenderar är belägen vid den gamla militäranläggningen Myttinge. Delar av marken plöjdes upp till fodervallar i augusti 2010, efter att ha legat i träda i närmare 50 år. Numera betar också kor där soldaterna tidigare tränade skytte.


– Det fungerar perfekt. Istället för att marken ska ligga öde lever nu landskapet upp. Det är ju så det ska vara, det ska kännas välkomnande, fortsätter Maria.

Marken vid den gamla militäranläggningen är frisk och välmående. Någon risk för gamla blindgångare finns inte heller eftersom marken som Malma Gård brukar enbart användes för handeldvapen.


Intresset att besöka Malma Gård och Värmdö har ökat markant efter återskapandet av det historiska jordbrukslandskapet. Den grundläggande tanken är att hagarna och markerna ska vara öppna för allmänheten.


– Alla är välkomna hit, bara man tar hänsyn till naturen och djuren, säger Maria. Förra året lockade kosläppet cirka 500 personer jämfört med 50 personer från året innan.

STARK ÖVERTYGELSE

Man slås av det stora engagemanget och den starka övertygelsen som finns hos makarna Wågberg.


Deras sätt att tänka hållbart och framtidsinriktat verkar gränslöst. Maria berättar ytterligare en historia som fastnar på näthinnan. Den där gången när de var tvungna att spränga berg för att kunna uppföra en ny ladugårdsbyggnad.


– Vanligtvis fraktar man bort sprängstenen. Vi valde istället att ta hit ett mobilt krossverk som tillverkade grus till ladugårdsbygget. Det kändes bättre än att en massa lastbilar åkte fram och tillbaka i skytteltrafik, säger Maria. Man behöver inte alltid göra som alla andra, ibland behöver man tänka ett steg längre.

Hon pratar gärna och länge om att vårda naturen och landskapet, men återkommer gång på gång till den viktiga djuromsorgen. Att ta hand om djuren är grundläggande för Malma Gård och det mesta av fodret odlar de dessutom själva.


– Vi måste låta djuren få vara djur och få dem att känna trygghet. Även när den sista resan kommer ska de känna tillit och behandlas med respekt, säger Maria.


Makarna Wågberg är alltid noga med att kontrollera slakterierna för att ha koll på att djuren har det bra in i det sista.


– Stress påverkar köttet negativt, men det handlar om mycket mer än så. Omsorg om djuren handlar om att djur inte bara ska ses som resurser för att föda oss. Det ska vara så korta transporter som möjligt, där är vi stenhårda. Allt hänger ju ihop.


Om inte vi tar ansvar för djuren och naturen, vem ska då göra det? Konsumenterna litar ju också på att vi är schyssta, avslutar Maria och tittar ut över det öppna och frodiga landskapet. Som besökare kan man inte annat än känna sig varmt välkommen på Värmdö och Malma Gård. Hit återkommer man gärna.