Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2014-05-07

KARLSFÄLTS GÅRD

Djur, natur & människa i symbios.

Att hitta ord till en beskrivning av Karlsfälts Gård i Köpingebro är en utmaning. Familjeföretaget utanför Ystad har så många dimensioner att det är omöjligt att med ett samlande begrepp ge rättvisa åt verksamheten.

 

Erik O. R. Bengtsson beskriver själv familjens lantbruk som ett litet ekosystem där mångfald är ett nyckelbegrepp.


– Djur, natur och människa i symbios är vårt motto och ledstjärnan för arbetet här på gården. Vi odlar en rad olika grödor och föder upp lamm, gris och nöt. Vår varierande produktion och att vi tar hand om jorden och vattnet på ett ansvarsfullt sätt leder till en långsiktig hållbarhet. Vår verksamhet grundar sig på en helhetssyn, som står i samklang med de värden som kan knytas till Svenskt Sigill, säger Erik.


Karlsfälts Gårds hemsida speglar verkligen den mångfald som gården står för och det etiska förhållningssätt man har både till djur och natur. Djurhållningen präglas av respekt. Det innebär att man försöker efterlikna grisarnas naturliga miljö. För att bygga upp ett starkt naturligt immunförsvar får kultingarna gå tillsammans med suggan betydligt längre än vad som är vanligt. Det är ett exempel på respekt och omtanke. Samma gäller lammen på gården. Under somrarna går de ute i hagar på Österlens slätter. Vintertid lever de i ett öppet stall där de kan gå in och ut som de vill. Fri tillgång till foder har de också. Karlsfälts Gård var för övrigt först med Svenskt Sigill-märkt lammkött. Gårdens nötdjur betar ute på obesprutade och ogödslade Öja mosse ungefär halva året. Vintertid går djuren inomhus där de fritt kan röra sig mellan ät- och liggavdelningar och kalvarna kan alltid söka sig till sin mamma. Nötdjursuppfödningen drivs i samarbete med grannen Mats Areskog som föder upp cirka 300 djur om året. Cirka 80 av dessa köper Karlsfälts Gård eftersom de uppnår den höga kvalitet som kunderna önskar.


– Det är grundläggande att djuren får ett värdigt liv. Djurens välfärd väcker känslor. Därför är öppenhet viktigt för oss. Den som vill hälsa på hos våra djur är välkommen till Öja mosse under sommarhalvåret. Vintertid går det bra att besöka stallarna efter överenskommelse, säger Erik och påpekar att han ser Svenskt Sigill som den mest etiska certifieringen.


– Den omsluter hela gården och leder till en hållbar produktion på lång sikt. Svenskt Sigill bygger trovärdighet mot konsumenten och visar att vi tar arbetet med att producera livsmedel på stort allvar. Certifieringen ger oss mandat att producera trygga livsmedel. Spårbarheten är i detta sammanhang mycket viktigt och detsamma gäller dokumentationen. Om något skulle gå galet vet vi varför, kan följa upp och åtgärda. Erik vidgar gärna vyerna och ser också bortom det betagande vackra, böljande skånska landskapet som omger gården.


– I ett vidare försörjningsperspektiv står Svenskt Sigill för en bättre värld. Ekologiskt är för snävt och för produktorienterat. Livsmedelsproduktion är en komplex verksamhet och Svenskt Sigill står för ett balanserat helhetstänkande. ”Sans och balans” är en fras som Erik använder för att beskriva hur han anser växtodling och djuruppfödning ska bedrivas. Och det sammanfaller med de värden som kan knytas till Svenskt Sigill. Att etik och moral är centrala begrepp på Karlsfälts Gård är det ingen tvekan om. Men familjen Bengtsson är också esteter ut i fingerspetsarna. Allt som rör gården är genomtänkt och andas stil och finess. Ett epitet som passar Erik, fru Diana, mor Birgit och far Olof är skönandar.