•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-02-17

BÖRSTORP SLOTT

Börstorp Slott har certifierat sin produktionen enligt både IP Sigill Naturbete och IP Sigill Klimatcertifiering. Dessutom är gården KRAV-certifierad och täcker därmed in alla viktiga mervärden i produktionen.

Antalet klimatcertifierade nötköttsproducenter fördubblas i och med att gården Börstorp i Västergötland har genomgått certifiering enligt både IP Sigill Klimatcertifiering och IP Sigill Naturbete. Börstorp bidrar starkt till hållbar utveckling i produktionen av nötkött.

 

Hos Annica Eriksson och Björn Dierks på Börstorp Slott i Mariestad betar drygt 400 nötkreatur i vackra naturbetesmarker. Under 2013 har gården gjort ett stort beting – man har certifierat produktionen enligt både IP Sigill Naturbete och IP Sigill Klimatcertifiering. Dessutom är gården KRAV-certifierad och därmed täcker man in alla viktiga mervärden i produktionen.


Klimatcertifiering innebär att gården har minskat klimatpåverkan i produktionen. Djuren fodras med gräs och inte soja, de är friska och växer stabilt, gården sparar energi och hushåller med kvävet. Naturbetescertifieringen innebär att djuren betar på naturbetesmarker vilket ger biologisk mångfald och öppna landskap. Detta kontrolleras av en oberoende tredje part.


Köttet slaktas och styckas lokalt på Hultets Gårdsslakteri. Det säljs dels direkt från gården, dels i valda butiker i Mellansverige och till restauranger, och efterfrågan är stor. Hängmörning och varsam hantering av djuren ger ett smakrikt och mört kött.


- Vi är stolta över Börstorp som verkligen satsar på att leverera kött med så låg klimatpåverkan och så många mervärden som möjligt, säger Linda Cederlund, VD på Sigill Kvalitetsystem AB som är standardägare för IP Sigill Klimatcertifiering och Naturbeteskött.